احکام روز روز روز

احکام نماز ، محرم و نامحرم ، خمس ، موسیقی و...

احکام غسل جنابت در ماه رمضان

جنابت:

پرسش 22: در ماه رمضان بعد از اذان صبح، با حالت احتلام بيدار شدم؛ ولي مي دانم پيش از اذان صبح محتلم شده ام، تكليفم چيست؟

 

حضرات آيات(امام(ره)، بهجت، تبريزي، خامنه اي، سيستاني، فاضل لنكراني، نوري همداني، مكارم، وحيد، صافي)

*جواب: روزه صحيح است.

 ------------------------------------------------------------------------------------

جنابت قبل اذان:

پرسش23: اگر در ماه رمضان، با اعتقاد به اينكه براي غسل جنابت وقت دارد، مشغول به غسل شود و وسط غسل بفهمد مقداري از غسل با اذان صبح همراه شده است، حكم روزه او چيست؟

 

حضرات آيات(امام(ره)، بهجت، تبريزي، خامنه اي، سيستاني، فاضل لنكراني، نوري همداني، مكارم، وحيد، صافي)

*جواب: روزه او صحيح است.

------------------------------------------------------------------------------------ 

ندانستن جنابت:

پرسش24:كسي كه مدتي روزه گرفته و نماز خوانده است و بعد بفهمد كه جنب بوده، تكليف او چيست؟

 

 حضرات آيات(امام(ره)، بهجت، تبريزي، خامنه اي، سيستاني، فاضل لنكراني، نوري همداني، مكارم، وحيد، صافي)

*جواب: اگر متوجه شود اصل جنابت نبوده، روزه هاي او صحيح است؛ ولي بايد نمازها را قضا كند.

 ------------------------------------------------------------------------------------

فراموشي غسل جنابت:

پرسش 25: اگر در ماه رمضان، غسل جنابت را فراموش كنيم و پس از چند روز يادمان بيايد، چه تكليفي داريم؟

 

حضرات آيات(امام(ره)، بهجت، تبريزي، خامنه اي، سيستاني، فاضل لنكراني، نوري همداني، مكارم، وحيد، صافي)

*جواب: بايد نمازها و روزه آن چند روز را قضا كنيد؛ ولي كفاره ندارد.

 ----------------------------------------------------------------------

فراموشي غسل جنابت:

پرسش26: اگر كسي در شب جنب شود؛ ولي غسل را فراموش كند، تا اينكه در روز متوجه شود، آيا در اين صورت روزه اش باطل است؟

 

 حضرات آيات(امام(ره)، بهجت، تبريزي، خامنه اي، سيستاني، فاضل لنكراني، نوري همداني، مكارم، وحيد، صافي)

*جواب: آري، در اين فرض نيز روزه  باطل مي شود.

*تبصره: هر چند روزه ي شخص باطل است، ولي بايد تا غروب از خوردن و آشاميدن و مانند آن امساك كند.

-------------------------------------------------------------------------------------- 

بطلان غسل روزه دار:

پرسش27: مدتي غسل هاي خود را نادرست انجام مي دادم و با آن روزه مي گرفتم و نماز مي خواندم، آيا بايد روزه ها و نمازها را قضا كنم؟

 

حضرات آيات(امام(ره)، بهجت، تبريزي، خامنه اي، سيستاني، فاضل لنكراني، نوري همداني، مكارم، وحيد، صافي)

*جواب: روزه ها قضا ندارد، ولي نمازها را بايد قضا كنيد.

 

 

 

+ نوشته شده در  جمعه ۱۳۸۹/۰۸/۱۴ساعت 20:43  توسط H & M  |